Chúa Nhật, October 7th, 2012


Cho Tới Lúc Đạt Tầm Vóc Trọn Vẹn

Êphêsô 4:11–13

Tiên tri là những người đặc biệt được Chúa ban chung không riêng biệt với các chức vụ khác cho Hội Thánh. Đây không phải là ý muốn của loài người chế biến ra hay tạo nên. Vì thế người nào nói mình tin Kinh Thánh, sẽ không có lý do nào thắc mắc tại sao trong năm chức vụ chính của Hội Thánh lại có các tiên tri. Nếu ai có thắc mắc về chức vụ nầy, thì thắc mắc duy nhất khả dĩ hữu lý là: Hội Thánh ngày nay có còn cần các tiên tri hoặc ân tứ tiên tri hay không?

Phần Kinh Thánh nầy nói thánh vụ tiên tri cùng với các thánh vụ khác được Chúa ban cho Hội Thánh “cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, đạt đến bậc trưởng thành, có tầm vóc trọn vẹn của Đấng Christ” (13). Như thế, vì ngày nay chưa ai đạt đến “tầm vóc trọn vẹn của Đấng Christ” thì Hội Thánh vẫn còn cần tới ơn tiên tri và chức vụ tiên tri; để cùng với các thánh vụ khác gây dựng tất cả con cái Chúa trong Hội Thánh được trưởng thành. Thái độ cự tuyệt hay từ chối ơn mà Chúa đã định, là nguyên nhân căn bản làm cho con cái Chúa chưa trưởng thành hoặc bị lầm lẫn trong đời sống đức tin. Đức Chúa Giêxu đã dạy các môn đồ Ngài: “Ai tiếp rước một tiên tri, vì người ấy là tiên tri, sẽ nhận phần thưởng của nhà tiên tri” (Mathiơ 10:41). Phần thưởng ấy là ích lợi của thánh vụ tiên tri. Nếu chúng ta tiếp nhận một tiên tri như một giáo sư, thì lợi ích nhận được sẽ chỉ là sự dạy dỗ.

Nguyên tắc đó cũng áp dụng cho tất cả các ân tứ và thánh vụ khác trong Hội Thánh. Mục sư không phải là chuyên viên hành chánh. Chỉ có ơn dạy dỗ thì không phải là người chăn bầy. Tiếp nhận các chức vụ theo đúng chức năng Chúa giao cho họ thì sẽ nhận được các ích lợi của chức vụ ấy. Nghĩa là chúng ta sẽ nhận được lợi ích theo cách mình tiếp nhận, nên đôi khi bị hụt mất các ơn phước đáng lý ra mình được hưởng. Điều nầy là rất quan trọng nếu chúng ta muốn được gây dựng đến bậc trưởng thành, có tầm vóc trọn vẹn của Đấng Christ. Mỗi một thánh vụ đều là công cụ được Đức Chúa Giêxu dùng biểu lộ chính Ngài cho Hội Thánh của Ngài, để trang bị cho Hội Thánh có thể phục vụ theo những gì họ được kêu gọi. Ngài vừa là sứ đồ, vừa là tiên tri, vừa nhà truyền giáo, vừa là người chăn bầy, và vừa là giáo sư.

Đức Chúa Giêxu phán: “Thật, Ta bảo các con, hễ các con làm như thế cho một trong những anh em Ta đây, dù là người nhỏ nhất, các con đã làm cho Ta!” (Mathiơ 25:40). Chúng ta tiếp nhận những người Chúa sai đến là tiếp nhận chính Ngài. Cự tuyệt người Chúa sai tới là cự tuyệt chính Ngài. Cho nên, nơi nào cự tuyệt thánh vụ tiên tri tức là cự tuyệt phương diện đó của các thánh vụ mà Chúa đã thiết lập cho Hội Thánh đạt đến tầm vóc trọn vẹn của Đức Chúa Giêxu. Tinh tuý của thánh vụ tiên tri là nhận ra tiếng của Chúa phán với Hội Thánh và giúp cho mọi con cái Ngài khả năng nhận ra tiếng của Ngài, để họ có thể đi theo Ngài. Như hình ảnh Đức Chúa Giêxu mô tả bầy chiên đi theo sau người chăn “… người chăn đi trước, đàn chiên theo sau vì nhận ra tiếng người chăn. Chiên không theo người lạ, nhưng chạy trốn vì không nhận biết tiếng người lạ” (Gi. 10:4–5).

Hội Thánh địa phương nào muốn có một thánh vụ tiên tri thì phải biết chấp nhận những biểu hiện bất bình thường của những hiện tượng siêu nhiên. Nghĩa là phải làm quen và thấy thoải mái với những kinh nghiệm dị thường hay phi thường. Vì có thể có sự viếng thăm của thiên sứ, ngất trí, được Đức Thánh Linh chuyển tới một địa điểm khác, hay được đưa lên các nơi trên trời, vv. Tất cả những điều đó đều có ghi trong Kinh Thánh, và đối với những người đã quen với ơn tiên tri, thì những việc đó không có gì là dị thường. Đối với những người chưa bao giờ nghe hay thấy các hiện tượng đó, thì rất dễ nghi ngờ hoặc cự tuyệt người có ơn tiên tri đang được Chúa dấy lên trong Hội Thánh. Sở dĩ người ta cẩn thận vì các nhóm tà thuật và dị giáo cũng biểu diễn các hiện tượng tương tự, nhưng có tính chất ma quỷ và quái đản. Hễ có đồ thật thì luôn luôn sẽ có đồ giả.

Ma quỷ biết rằng các thánh vụ siêu nhiên là cần thiết để hoàn thành các mục đích của Đức Chúa Trời trong thời cuối cùng nầy; cho nên, chúng ra sức gia tăng các hoạt động ma quỷ trong lãnh vực các hiện tượng siêu nhiên. Mục đích của chúng là làm cho các Hội Thánh bị bối rối vì không biết cách phân biệt thật hay giả, liền từ chối hay hoàn toàn cự tuyệt các thánh vụ quyền năng của Chúa. Cách tốt nhất để giải quyết tình trạng nầy là vâng phục sự chỉ dẫn của Chúa để nhận biết quyền năng thật của Ngài. Vì đã biết rõ hàng thật, các Hội Thánh sẽ dễ dàng nhận ra đồ giả. Trong thời kỳ mà các thế lực tối tăm gia tăng những hoạt động ma thuật nhằm lừa dối dân cư trên đất, Đức Chúa Trời không để cho con cái Ngài bị các thế lực ma quỷ hãm hại. Ngài vẫn luôn cung cấp những trang bị quyền năng cần thiết cho Hội Thánh. Miễn là chúng ta chịu sử dụng.

Tất cả các ân tứ Đức Thánh Linh đều được vận hành bằng đức tin, và đức tin hoạt động qua tình yêu thương. Như có chép ở Galati 5:6 “Vì trong Đức Chúa Giêxu Christ, … chỉ có đức tin tỏ ra bằng tình yêu thương mới quan trọng.” Đức tin chân thật không phải chỉ là lòng tin chắc rằng Đức Chúa Trời có khả năng thực hiện những việc chi đó, nhưng còn là tin rằng vì yêu chúng ta, Ngài muốn thực hiện chúng nữa,. Khi chúng ta kinh nghiệm tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì sẽ không còn sự sợ hãi, vì “trong tình yêu, không có sự sợ hãi xen vào; nhưng một tình yêu trọn vẹn xoá tan mọi sự sợ hãi” (1Giăng 4:18). Vì thế, tình yêu thương là nền tảng mà trên đó các ân tứ Đức Thánh Linh và uy quyền thuộc linh vận hành. Tìm kiếm các ân tứ thuộc linh mà chưa thiết lập nền tảng yêu thương để ân tứ có thể vận hành trên đó thì chỉ là luống công. Nền tảng càng vững chắc chừng nào, thì quyền năng được ban cho càng nhiều thêm chừng nấy.

Như thế, bí quyết vận hành trong các ân tứ Đức Thánh Linh để đạt đến tầm vóc trọn vẹn của Đấng Christ được tìm thấy trong tình yêu thương. Những người được Chúa kêu gọi vào thánh vụ tiên tri thường phải chịu đựng những sự từ khước, hất hủi và hiểu lầm từ con cái Chúa. Họ phải tập chịu đựng như vậy để có thể hoàn thành các mục đích của Chúa. Nếu ai trong chúng ta ngày nay cảm nhận mình được kêu gọi bước vào thánh vụ tiên tri, thì phải luyện tập chịu đựng những phản ứng tiêu cực từ chính các anh chị em trong Chúa, tới mức trưởng thành là được điều khiển bởi tình yêu thương của Đấng Christ (2Côrinhtô 5:14); không phải để chứng tỏ mình được ơn hoặc tìm cách biểu diễn trả đũa để thoả mãn tự ái.

Người nào vận hành các ân tứ Đức Thánh Linh mà không lập nền trên tình yêu thương chân thật của Chúa, thì thường là ồn ào, phô trương, quảng bá quá độ do bị thúc đẩy bởi tánh thích tự phong giống như “chuông đồng inh ỏi, chập choả vang dậy” (1Côrinhtô 13:1). Người nào chịu điều khiển bởi tình yêu của Chúa thì mục tiêu duy nhất của người đó là thấy Chúa được vinh danh. Sự kêu gọi của Chúa đối với một tiên tri đòi hỏi người đó phải biết khoan dung và nhẫn nại. Anh chị em hãy tự nhìn lại đời sống mình 3 năm, 5 hay 7, hoặc 10 năm trước đây so với hiện nay ra sao? Nếu chúng ta thấy mình đã được Chúa biến đổi cách không ngờ, và chiều hướng kỳ diệu đó ngày càng tăng tiến, thì việc được Chúa ban cho các ân tứ thuộc linh thích hợp để vận hành trong việc gây dựng chính mình và anh chị em trong Hội Thánh, là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Khi chúng ta biết mình nhận được nhiệm vụ do Chúa giao phó, nhận ra rằng Đức Chúa Trời biết rõ mình, thì việc người ta nghĩ về mình ra sao chẳng có gì là quan trọng. Nhận thức nầy giải thoát tâm lý của con người bình thường sợ dư luận, là một thứ ách khó chịu. Chúng ta không nên để cho mình bị điều khiển bởi những sự mong đợi của loài người, kể cả sự mong muốn của chính mình; chỉ bị điều khiển bởi sự mong đợi của Chúa muốn chúng ta có thể đạt tới tầm vóc trọn vẹn của Đức Chúa Giêxu Christ. Các mục sư hay giáo sư đang trang bị cho Hội Thánh cũng phải cẩn thận đừng gán mong muốn của mình trên anh chị em trong Hội Thánh, nhưng phải cầu hỏi Chúa xem Ngài mong muốn Hội Thánh trong tình hình hiện tại phải hoàn tất mục tiêu nào của Ngài. Vì Chúa không mong chúng ta hoàn thành điều mà Ngài chưa ban quyền năng để thực hiện.

HieuBietOnTienTri08.docx (Nguồn tham khảo: The Prophetic Ministry, của Rick Joyner)

Rev. Dr. CTB