Đừng Yêu Thế Gian

1Giăng 2:15–17

Ai cũng mong năm mới sẽ tốt hơn năm cũ, nhưng ít người biết các nguyên tắc căn bản để tránh những quyết định sai lầm do dốt nát hoặc bất cẩn của mình. Nguyên tắc để nhận được năng lực tâm linh sống đời thánh thiện trên trần gian thì nằm trong Kinh Thánh. Đừng lẫn lộn nguyên tắc thiên đàng với những thực hành của các tổ chức tôn giáo ở thế gian. Có rất nhiều điều tuy được luật pháp thế tục cho phép, hoặc một số giáo hội, hệ phái đem áp dụng, hay đa số người trong xã hội chấp nhận, nhưng không có nghĩa là các chủ trương hoặc việc làm ấy là đúng hay được Kinh Thánh ủng hộ. Trái lại, Lời Chúa thường lên án những điều đa số người trần gian ưa thích. Êsai 55:8–9 chép lời Đức Chúa Trời phán “Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta.  Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”

Đức Chúa Giêxu cho biết nền tảng để được lên thiên đàng như sau: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.” (Mathiơ 7:21). Ý muốn của Chúa là ra sao? 1Giăng 2:15–16 chép “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.” Ý hướng tìm biết ý muốn của Đức Chúa Cha để làm theo hầu được lên thiên đàng là một động lực tuy tốt nhưng chưa đủ nếu nó không xuất phát từ lòng yêu mến Chúa do biết ơn Ngài.

Khi Chúa khuyên bảo đừng yêu thế gian không có nghĩa là chúng ta là con cái Chúa phải xa lánh mọi chuyện trong trần gian. Nó có nghĩa là lòng mình phải thoát khỏi móng vuốt kềm kẹp của vật chất của cải. Không phải tín hữu thất bại trong đời sống đạo vì họ phải sống ở giữa thế gian; họ thất bại là vì đã để cho thế gian xâm chiếm lòng họ. Không phải vì đang sống giữa đại dương bại hoại mà chúng ta không sản xuất được các hoa trái của Đức Thánh Linh, mà vì nước biển bại hoại ấy đã ngấm vào trong chúng ta. Mọi tàu đi biển đều chạy máy bơm nước ra liên tục. Chiếc nào bị nước ngập khoang tàu là vì máy bơm bị hư. Cuộc sống đạo thất bại của nhiều người đều xuất phát từ nguyên nhân yêu mến thế gian hơn kính mến Đức Chúa Trời.

Chúa giải thoát chúng ta khỏi ảnh hưởng của thế gian bằng cách trình bày cho chúng ta biết sự thật về kết cuộc bi thảm của nó; rồi Ngài khuyên chúng ta thay thế nó bằng một đối tượng yêu thích mới, đó là tình yêu thương tuyệt vời của Chúa. Mỗi người đều có đối tượng yêu thương và đối tượng ghét bỏ. Vì thế, ai yêu mến Chúa sẽ không thể yêu thế gian, còn ai yêu thích thế gian sẽ ghét Chúa; bởi vì hai bên hoàn toàn đối kháng nhau. Ai tự xưng là tín hữu mà say mê thế gian là vì người ấy không biết tình yêu bao la của Chúa để cảm phục, hoặc không biết được sự giàu có huy hoàng và hạnh phúc tuyệt diệu của nước Chúa để yêu mến Ngài.

Người ta ghét những gì đối nghịch với điều họ thích. Chúng ta ngạc nhiên khi thấy một số người công khai xuyên tạc sự thật, cổ võ cho những điều giả trá mà luôn luôn có một đám đông hùa theo. Lý do là vì người thế gian “ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời” (2Tim.3:4b). Nếu chúng ta chọn yêu thích những điều thuộc trần tục thì không thể nào vâng phục Đức Chúa Trời được. Mệnh lệnh thánh khiết của Chúa đối nghịch với những điều thế tục. Vì vậy, hễ ai chọn bước theo con đường yêu mến Chúa và vâng lời Ngài thì không thể chịu đựng được những gì không thuộc cõi thiên đàng.

1Gi.2: 16 đề cập đến ba miếng mồi satan dùng để cám dỗ người ta mà luôn luôn thành công từ đời Ađam Êva đến nay. Nó chỉ bị thất bại đối với Đức Chúa Giêxu Christ. Sự mê tham của xác thịt nói về những ham muốn hoặc nhu cầu của thể xác; mê tham của mắt nói về những ham muốn sắc đẹp và vinh hoa thế gian; sự kiêu ngạo của đời nói về lòng say mê danh vọng. Lời cám dỗ của con rắn khiến Êva thấy “trái cây có vẻ ăn ngon, đẹp mắt, và lại quý vì có thể mở trí khôn” (Sáng 3:6). Suy nghĩ ấy thuộc ba lãnh vực yếu nhất của loài người: ăn ngon = mê tham của xác thịt; đẹp mắt = mê tham của mắt; quý vì có thể mở trí khôn = kiêu ngạo của đời. Lúc Đức Chúa Giêxu vào hoang mạc nhịn ăn nhịn uống 40 ngày rồi, ma quỷ đến và dùng ba miếng mồi cũ rích từ thời thượng cổ: hãy hoá đá thành bánh ăn đi = mê tham của xác thịt; hãy thờ lạy ta thì ta sẽ ban cho mọi vinh hoa của các nước trên trần  gian = mê tham của mắt; hãy từ nóc đền thờ gieo mình xuống (để được người ta thán phục) = kiêu ngạo của đời.

Ngày nay ma quỷ vẫn sử dụng chiến thuật cũ, vì biết rằng hắn sẽ thành công đối với ai đã nhận ơn cứu rỗi nhưng chưa tiếp rước Đức Chúa Giêxu vào làm Chủ lòng mình. Chúng ta phải tiến xa hơn giai đoạn chỉ nhận ơn cứu độ của Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Giêxu mới có thể giúp chúng ta thắng được lòng yêu mến thế gian. Nhận Chúa vào làm Chủ đời sống mình là một quyết định hoàn toàn khác với quyết định nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Đức Chúa Giêxu chỉ có thể ban Đức Thánh Linh cho con cái thật của Ngài để điều khiển và hướng dẫn đời sống họ (Công vụ 2:33). Đức Thánh Linh là sự khôn ngoan, sức lực và quyền phép của Đức Chúa Trời. Ngài biết điều chi ích lợi và thấy trước mọi sự hiểm nguy cho tâm linh chúng ta, sẽ chỉ dẫn, cáo trách, khuyên bảo, cản trở, và dìu dắt chúng ta vào những quyết định ích lợi nhất.

Tiền bạc của cải là nguyên nhân lớn nhất gây trở ngại cho sự phát triển tâm linh của nhiều người. Đức Chúa Giêxu phán “Vì chưng của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó” (Math. 6:21). Mối liên hệ chặt chẽ giữa tiền bạc của cải vật chất với ý nghĩa của chữ thế gian nói đến ở đây là hết sức rõ ràng. Đức Chúa Giêxu cũng dạy: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ nầy yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy khinh chủ nọ. Các con không thể vừa làm tôi tớ Đức Chúa Trời, vừa làm tôi vừa làm tôi mọi cho tiền của” (Mathiơ 6:24).

1Gi.2:17 “Thế gian và sự tham dục nó đều qua đi. Song, ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” Câu nầy nói lên tính chất tạm bợ của cõi trần chúng ta đang sống. Trước đây người Việt chúng ta nghĩ rằng nền văn hoá và đạo lý Khổng Mạnh là nền tảng lâu đời ở xã hội đông phương sẽ mãi mãi đứng vững. Nhưng chiến tranh đã làm đảo lộn tất cả. Sự cám dỗ của vật chất sắc dục Tây phương cũng đảo lộn thuần phong mỹ tục của dân Á đông. Ý chí của con người xác thịt chúng ta không đủ mạnh để thắng hơn sự cám dỗ của tiền bạc vật chất. Hiện chúng ta vẫn sống trên trần gian và vẫn có những nhu cầu bình thường. Làm sao để có thể sống trong thế gian mà không yêu mến thế gian? Chúng ta cần biết bí quyết để được giải thoát khỏi sự mê tham tiền bạc của cải.

Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giúp đỡ chúng ta. Bí quyết để thành công là sự học hỏi để biết và nhận ra vẻ đẹp, tình yêu và chương trình tuyệt vời của Chúa dành cho tất cả con cái Ngài; nhờ đó chúng ta mới có thể thay đổi khát vọng của mình. Ai bắt đầu yêu thích những việc thuộc cõi trời sẽ thấy những điều thuộc thế gian không còn hấp dẫn nữa. Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự trói buộc của trần gian bằng cách ban cho chúng ta một niềm đam mê mới: hăng say tìm kiếm báu vật bất hoại ở cõi trời, đó là đạo đức thiên đàng thể hiện qua cách sống thánh thiện. Bởi vì “hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12).  Các tổ tình thương là nơi tín hữu được chăm sóc và gây dựng đời sống tâm linh, nơi để thảo luận cách thoải mái mọi thắc mắc về lẽ đạo; ai muốn được hiểu biết những bước căn bản theo Chúa để tránh khỏi tai hoạ và nhận phước Chúa ban cho trong năm mới thì hãy đến dự đều đặn.

Rev. Dr. CTB

(Xin đừng sao chép)