Phúc Âm Giăng, bài 37 Giăng 21:1–25 Đức Chúa Giêxu hiện ra gặp bảy môn đồ Ngài trong khung cảnh nghề đánh cá cũ của họ vào lúc họ không ngờ (1-2). Phierơ đề xướng, sáu người khác phụ hoạ (3). Bảy người nầy đã trở về xứ Galilê theo lời thiên sứ truyền cho…

Phúc Âm Giăng, bài 36 Giăng 20:1–31 Đức Chúa Giêxu đã sống lại vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ; cho nên, chúng ta gọi ngày đầu tiên trong tuần là Chúa Nhật, ngày của Chúa; và Hội Thánh đã dùng ngày nầy làm ngày thờ phượng Chúa hàng tuần kể từ thời…

Phúc Âm Giăng, bài 35 Giăng 19: 1–42 Tính hèn hạ và bất công của tổng trấn Pilate đối với Đức Chúa Giêxu bộc lộ rõ: Truyền đánh đòn người mà hắn công bố là vô tội (1)! Đức Chúa Giêxu đã bị đánh roi như một tội phạm để xoa dịu thái độ hung…

Phúc Âm Giăng, bài 34 Giăng 18:1–40 Các chi tiết trong vài câu đầu nhắc lại nơi nghỉ đêm của Đức Chúa Giêxu và các sứ đồ Ngài tại Giêrusalem (Giăng 8:1–2) là một khu vườn (1–2). Các sách Phúc-âm khác cho biết tên khu vườn là Ghếtsêmanê. Sự thống khổ của Đấng Christ khởi…

Phúc Âm Giăng, bài 33 Giăng 17:1–26 Giăng ghi lại lời Đức Chúa Giêxu cầu nguyện sau khi Ngài tâm sự với các môn đệ mình lần cuối trước khi chịu nhục hình. Bài cầu nguyện nầy có 4 phần: a) Đức Chúa Giêxu cầu xin Cha Ngài vinh danh Ngài (1–5), b) gìn giữ…

Phúc Âm Giăng, bài 32 Giăng 16:12–33   Mặc dù Đức Chúa Giêxu đã dạy các môn đồ Ngài rất nhiều điều, nhưng còn thêm nhiều điều nữa Ngài chưa thể nói được vào thời điểm trước khi chịu khổ hình; lý do là vì các môn đồ Ngài sẽ không hiểu nổi (12). Một…

Phúc Âm Giăng, bài 31 Giăng 16:1–11 Những lời dặn dò của Đức Chúa Giêxu cũng là thông báo trước về những việc sẽ xảy ra cho những ai thật lòng tin nhận và trở thành môn đồ của Ngài (1–5). Chúa không hứa bảo vệ những ai tin Ngài sẽ được miễn trừ khỏi…

Phúc Âm Giăng, bài 30 Giăng 15:13–27 Đức Chúa Giêxu chỉ truyền cho các môn đồ Ngài và chúng ta ngày nay một điều răn – nghe qua có vẻ đơn giản – nhưng khó thực hiện. Đối với hầu hết loài người chúng ta thì ý nghĩa của chữ yêu thương là rất mơ…

Phúc Âm Giăng, bài 29 Giăng 15:1–27 Trong phần nầy, Đức Chúa Giêxu đã dùng hình ảnh cây nho rất thông thường vào thời ấy, làm một ví dụ rất dễ hiểu để dạy các môn đồ Ngài về bản chất của mối liên hệ giữa họ với Ngài lúc đó, và chúng ta với…

Phúc Âm Giăng, bài 28 Giăng 14:16–31 Trong giáo huấn thiết tha nhất, Đức Chúa Giêxu bảo các môn đồ hãy dùng tình thương Ngài đối với họ làm mẫu mực để đối xử với nhau: “Như Ta đã yêu các con thế nào, các con cũng phải yêu nhau thế ấy” (Giăng 13:34b). Việc…

Page 1 of 41 2 3 4