Thư Philíp, bài 01 Vai Trò của Hội Thánh Philíp Philíp 1:1–6 Philíp là thành phố quan trọng nhất ở phía Tây của xứ Maxêđoan. Người dân đã dùng tên vị vua nổi danh Philíp đặt tên cho thành phố mình, vì chính vị vua nầy đã trùng tu và làm đẹp thành phố. Về…

Thư Philíp, bài 02 Tâm Tình của Phaolô Philíp 1:7–20 Sự tin chắc của Phaolô về ‘việc lành,’ mà tín hữu ở Philíp sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện xong cho họ vào ngày của Đức Chúa Giêxu Christ, căn cứ vào tình yêu thương vô cùng sâu đậm mà Phaolô dành cho họ….

Thư Philip, bài 03 Điều Cần Thiết Hơn Philíp 1:21–30 Trong phần nầy Phaolô bộc lộ những suy nghĩ của lòng ông về sự sống và sự chết: “Đối với tôi, sống là Christ, chết là lợi ích” (21). Mọi tín hữu chân chính của Chúa đều cần phải suy nghĩ về điều nầy: Vinh…

Thư Philíp, bài 04 Học Theo Gương Đức Chúa Giêxu Philíp 2:1–11 Trong phần nầy, vị sứ đồ nói thêm những lời khuyên giục về các bổn phận của Cơ-đốc-nhân. Ông dành phần lớn cho sự đồng lòng hợp ý và tâm tình khiêm tốn theo gương Đức Chúa Giêxu, một gương vĩ đại về…

Thư Philíp, bài 05 Rạng Ngời Như Sao Sáng Philíp 2”12–30 Sự cứu rỗi mà mỗi con cái Chúa nhận được hiện nay là sự cứu rỗi linh hồn của chính chúng ta: “Vì anh em nhận được kết quả của đức tin mình, đó là sự cứu rỗi linh hồn” (1Phierơ 1:9). Cũng là…

Thư Philíp, bài 06 Điều Cao Quý Nhất Philíp 3:1–21 Hội Thánh Philíp đang bị quấy rối bởi những giáo sư của Do-thái-giáo, đem việc giữ luật pháp Môise trộn với các giáo lý về sự cứu chuộc Đấng Christ; vì thế, Phaolô khuyên tín hữu Philíp cảnh giác với những kẻ đang dụ dỗ…

Thư Philíp, bài 07 Những Lời Khuyên Nhủ Quý Báu Philip 4:1–9 Tiếp tục nói về những điều ở cuối đoạn trước, sứ đồ Phaolô khuyên độc giả của thư ông gửi là: “Như vậy, … hãy đứng vững trong Chúa” (1). Hi vọng của niềm tin và viễn cảnh sự sống vĩnh cửu phải…

Thư Philíp, bài 08 Cảm Ơn Lòng Quan Tâm Philíp 4:10–23 Phaolô dùng cơ hội nầy để cảm ơn sự quan tâm của tín hữu ở Philíp dành cho ông: “Tôi rất vui mừng trong Chúa vì anh em lại quan tâm đến tôi” (10). Ông là người có một tinh thần biết ơn những…