Chúa Nhật, March 7th, 2021 Theo Dõi Tận Thế, bài 29 Khải Huyền 3:1–2 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe rằng: Đây là lời phán của Đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời, và bảy ngôi sao: ‘Ta biết các công việc của con; con có tiếng là sống, nhưng lại…

Chúa Nhật, February 28th, 2021 Theo Dõi Tận Thế, bài 28 Cái Bóng của Quá Khứ Khải Huyền 3:1–6 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sardis rằng: Đây là lời phán của Đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời, và bảy ngôi sao: ‘Ta biết các công việc của con; con có…

Chúa Nhật, February 21st, 2021 Theo Dõi Tận Thế, bài 27 Cuộc Cải Cách Thần Kỳ 2Sử Ký 34:3–7 “Vào năm thứ tám đời trị vì, khi còn trẻ tuổi, vua bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời của David, tổ phụ mình. Vào năm thứ mười hai, vua bắt đầu dọn sạch Judah và…

Chúa Nhật, February 14th, 2021 Xuân Mới 2021 Rôma 15:13 “Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hi vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hi vọng!” Tết năm nay ít vui hơn mọi…

Page 1 of 2391 2 3 239